Пловдивският университет организира семинар за социоаналитичните измерения на социалната уязвимост

Автор: Plovdiv Now 659
Пловдивският университет организира семинар за социоаналитичните измерения на социалната уязвимост

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" кани заинтересованите на III-ти работен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост, който ще се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. от 10:00 часа в 36 с.з. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив.
Семинарът се провежда в рамките на двугодишния научноизследователски проект на тема „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН). В рамките на събитието ще бъдат представени апробации на проект за социоаналитичен протокол, разработван от членове на изследователския екип. Данните, включени в презентациите, са от проведените до момента емпирични изследвания по деветте изследователски казуса на теми: Нереализираният/неуспешният висшист, Роми, бездомничество, неравноценност, Хомосексуалният Друг, Страданието на болния, Обезселеното село, Социалистическият човек, Успешното самонаследяване след „срещата“ със смъртта на Другия, Бежанецът, Когато нямам към кого да се обърна, пиша. Програмата включва и презентации на двама от членовете на екипа върху посещение в Португалия и представените там дейности по проекта, главно отнасящи се до неговата online платформа, а отделно от това е предвидена и презентация върху пряко свързаната с нея експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения.

По-долу можете да се запознаете с подробната програма на събитието.

ПРОГРАМА

12 СЕПТЕМВРИ 2018 (сряда) - 36 с.з.

10:00 – 10:15 Откриване на III-ти работен семинар и представяне на работната програма: ас. д-р Мартина Минева

Заседание 1: Апробации на проект за социоаналитичен протокол – водещ: Димитър Панчев

10:15 – 11:15 Деница Ненчева, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Страданието на болния“
11:15 – 12:15 Десислав Георгиев, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Обезселеното село“
12:15 – 13:15 Диана Апостолова, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Нереализираният/неуспешният висшист“

13:15-13:30 Кафе-пауза

Заседание 2: Презентации върху дейности, свързани с РП 8 Разпространение на резултатите от дейностите по проекта: online платформа и експертна визуална стратегия за изобразяване на уязвимостта – водещ: Мартина Минева

13:30 – 14:00 Радослав Даярски, Диана Апостолова, Презентация върху посещение в Португалия и представените там дейности по проект „Нямам никой, към когото да се обърна!‘ – социоаналитични измерения на уязвимостта“: проект за online платформа и визуализиране на уязвимостта при Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers (SEYMM), (Lisbon & Oeiras - Portugal Host organization: Consultis - Consultoria Empresarial Unipessoal LDA).
14:00 – 14:30 Иван Марков - фотограф, Представяне на експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения.

14:30-15:15 Кафе-пауза (обяд)

Заседание 3: Апробации на проект за социоаналитичен протокол – 2 – водещ: Тодор Петков
15:15 – 16:15 Таня Орбова, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Бежанецът“
16:15– 17:15 Ивилина Генова, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Успешното самонаследяване след ‚срещата‘ със смъртта на Другия“

17:15 – 17:30 Мартина Минева, Закриване на първия ден от III-ти работен семинар.

13 СЕПТЕМВРИ 2018 (четвъртък) - 36 с.з.

Заседание 4: Заседание 3: Апробации на проект за социоаналитичен протокол – 3 - водещ: Радослав Даярски

10:00 – 11:00 Димитър Панчев, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Роми, бездомничество, неравноценност“
11:00 – 12:00 Тодор Петков, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Когато нямам към кого да се обърна, пиша“

12.00 - 12:15 Кафе-пауза 

Заседание 5: Апробации на проект за социоаналитичен протокол – 4 – водещ: Таня Орбова.

12:15 – 13:15 Радослав Даярски, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Хомосексуалният Друг“
13:15 – 14:15 Росица Любенова, Апробация на проект за социоаналитичен протокол по данни от изследователски казус „Социалистическият човек“

Актуализиране на работния план и дейностите по работни пакети

14:15-15:00 Кафе-пауза (обяд)

15:00 – 17:15 Заседание 6: Открито организационно заседание върху изпълнението на дейностите по проекта. – водещ ас.д-р Мартина Минева
Ключови акценти:
1) Учредяване на „Пътуваща лаборатория по социоанализа“ и обсъждане на стратегии за нейното функциониране и развитие
2) Организиране на научни форуми: Научен семинар (с кръгла маса) през ноември 2018 г.
3) Представяне на индивидуални отчети на членовете на екипа на проекта за извършени дейности по ДМ 20/4 до септември 2018 г. вкл.

17:15 – 17:30 Закриване на III-ти работен семинар: ас. д-р Мартина Минева

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина