Община Пловдив ще трябва да намери близо 3 млн. лева от собствените си средства, за да доплати за модернизацията на Пречиствателната станция. Върховният административен съд е потвърдил финансовата корекция от Министерството на околната среда и водите в размер на 5%  по договора  сключен миналата година с  изпълнителя ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018" на стойност 58 707 707, 77 лв. без ДДС, съобщава TrafficNews.bg

Решението на съда е окончателно, което означава, че Община Пловдив ще трябва да върне 3 млн. лева на Европа, а парите ще дойдат вероятно от градската хазна. Поръчката е част от Водния цикъл на града, който е на стойност за над 130 млн. лева.  В този мандат вече бе теглен заем от 30 млн. лева, с който да се финансират дейности по проекта, които не се покриват от програмата.  Те са преди всичко за дейностите по смяна на водопроводната и канализационна мрежа в район „Северен”, както и за покриване на част от ДДС-то.

Наложената финансова корекция е заради нередности в обществената поръчка за избор на изпълнител  за модернизацията на Пречиствателната станция през Водния цикъл. Според Управляващия орган комисията по поръчката към Община Пловдив е заложил критерии, които необосновано ограничават участието на фирми в процедурата.

Претенциите на управляващия орган са критериите към фирмите към предишен опит и изпълнени дейности в подобен обем, както и експертите, които е трябвало да имат фирмите, за да спечелят поръчката.

В консорциума, който взе поръчката за над 70 млн. лева с ДДС, партньори са ,,ГБС – Пловдив“ АД, ,,Главболгарстрой“ АД и ,,Еко-проект 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД, а обществената поръчка бе стартирана през 2018-а.

Дейностите по рехабилитация на съоръжението се осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020, като ремонтът е част от интегрирания проект за водите на Пловдив. Реконструкцията на ПСOВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в река Марица, като така се подобри качеството на водата.  Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Преди празниците от Община Пловдив обявиха, че ще стартът на дейностите по модернизацията на Пречиствателната станция ще бъде след празниците.