Община Пловдив рестартира голям проект в река Марица, спрян от Нено Димов

Автор: Благовест Андонов 5196
Община Пловдив рестартира голям проект в река Марица, спрян от Нено Димов

Един от важните проекти на Пловдив – социализацията на река Марица, ще бъде рестартиран от градските власти. Видно в Капиталовата програма на Община Пловдив са включени 36 000 лева за започване на предпроектни проучвания за бъдещи мероприятия в зоната. На практика всичко там ще започне отначало, след като вече бившият екоминистър Нено Димов прекрати преписката на РИОСВ за проекта.

Заповедта бе подписана на 24 април 2019 от Димов, като през май същата година Административният съд в Пловдив излезе и с решение относно жалбата на ОВОС-а Той бе атакуван от три организации, сред които „Професионален клуб по спортен риболов Олимпик 2002“ и „Българско дружество за защита на птиците”. Още преди магистратите да вземат решение, съдът бе прекратил делото заради намесата на екоминистъра.  След заповедта на Димов от РИОСВ са върнали проекта на Община Пловдив за оценка на съвместимостта с предмета и целите за опазване на защитените зони, в съответствие с указанията на министъра.

Тогава градските власти представиха като основна цел на проекта да се подобри привлекателността на река Марица и зоните около нея чрез създаване на система от пешеходни пространства с обща визия. Така дейностите предвиждат модифициране на речното корито /едва 50 метра от общо 140 метра ширина на коритото ще бъдат пълни с вода.

Така нареченото социализиране ще включва обособяването на велоалеи и пешеходни алеи, както и пешеходни подходи. В проекта е включен и нов пешеходен и веломост между Гребната база и „Марица Гарднънс”. Той трябва да бъде свързан с велоалеите, които ще бъдат направени по поречието на реката.

В идейния проект на „Проджект планинг енд инвестмънт“ са заложени уширения на алейната мрежа, които позволяват доближаване до коритото на реката. Предвижда се изграждането на детски площадки и зони за стрийт фитнес, както и кътове за отдих с пейки. Предложеният вариант се обогатява, като се прибавят нови уширения на проектните алеи, зони за плажуване и плажни спортове със съответните съоръжения, изграждат се връзки посредством алеи между съществуващите стълбищни клетки в близост до стената и проектните алеи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина