Над 80% от местата в университета вече са заети, като няма свободни места в специалностите  Аграрен туризъм – редовна форма на обучение, ЕООС – задочна форма на обучение, Зооинженерство – задочна форма на обучение. 

Все още между 2 и 5 свободни места има в специалностите Растителна защита – редовно обучение, Зооинженерство – редовно обучение, Зооинженерство с информационни технологии – редовно обучение, Агрономство (полевъдство) – задочно обучение, Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство) – редовно и задочно обучение и Аграрно инженерство – в редовна и в задочна форма. 

Въпреки по-силния кандидатстудентски интерес, баловете на успешно класираните кандидат-студенти се запазват около нива от предходните години. С най-висок бал – 23,46 при максимум от 24 – е класиран кандидат-студент в специалност Агрономство (полевъдство). Следващият по бал, със стойност 22,95, е записан в специалност Агрономство (лозаро-градинарство и биологично производство). За всички останали специалности най-високият бал, с който са класирани кандидат-студенти, е в границите от 20,50 до 22,92. Специалността Зооинженерство – задочна форма на обучение показва най-висок среден бал на приетите студенти, като първият класиран е с бал 22,18, а последният – с бал 18,32. 

На 24 юли 2021 г. (събота) Аграрният университет ще проведе втората си изпитна сесия за кандидат-студенти, завършили средно образование преди 2008 г., както и такива, които искат да повишат оценките си за кандидатстване. Въпреки почти изчерпаните места, около 30 човека са заявили желание да се явят на изпита. 

Продължава приемът на документи и за кандидат-студенти, пропуснали сроковете за кандидатстване. Очаква се до 30 август 2021 г., когато започва новата учебна година, приемът да е изпълнен на над 95%, като в допълнение университетът записва студенти и в платена форма на обучение в направленията 3.8 Икономика и 3.9 Туризъм, които също се радват на удовлетворяващ интерес.