Кампания за разделно събиране на стари батерии и акумулатори започва в Пловдив

Автор: Plovdiv Now 1292
Кампания за разделно събиране на стари батерии и акумулатори започва в Пловдив

Община Пловдив за поредна година организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА). В периода 19 - 23 април 2021 г. гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Община Пловдив има изградена система за екологосъобразно събиране, сортиране, съхраняване и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на НУБА, чрез съдове, които са разположени на достъпни и комуникативни места - https://www.plovdiv.bg/item/ecology/waste/специфични-потоци-отпадъци/масово-разпространени-отпадъци/нуба/

Други отпадъци от домакинствата, включително и опасни отпадъци, могат да бъдат предавани на площадката за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, която се намира в базата на ОП „Чистота“ на адрес: район „Южен“, ул. „Даме Груев“ № 64А, всеки ден от 8:30 до 17:00.

Тежките метали, които се съдържат в негодните за употреба батерии и акумулатори, се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми, поради промяна на рН стойността. Не допускайте електролит да попадне във водоемите, канализационните води и почвата.

В законодателството на ЕС се обръща особено внимание на батериите и акумулаторите. В Националния план за управление на отпадъците е заложено разширяване на обхвата на системите за събиране на НУБА чрез осигуряване на места и съдове за събиране в населени места, в които няма такива, както и засилване на контрола върху търговските обекти, предлагащи на пазара БА, за изпълнението на задълженията им за предоставяне на съдове за събиране на НУБА и на информация на потребителите за местата за предаване на НУБА.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина