Екоинспекцията в Пловдив осигурява възможност за електронно общуване с граждани и фирми

Автор: Plovdiv Now 648
Екоинспекцията в Пловдив осигурява възможност за електронно общуване с граждани и фирми

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Пловдив въведе административни промени, осигуряващи възможност за изцяло безхартиен документооборот. Мярката е във връзка с продължаващата епидемична обстановка на територията на Република България,

Екоинспекцията въведе допълнителни мерки за ограничаване необходимостта от физическо присъствие в офисите на администрацията при предоставяне на административни услуги. Обслужването на гражданите и фирмите може да се осъществява и по електронен път чрез официалната електронна поща на инспекцията [email protected], както и чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Освен това РИОСВ – Пловдив предлага чрез сайта си уеб-базиран модул „Деловодна справка“, чрез който е достъпна проверка за статуса на преписки по заявените административни услуги. Уеб-деловодната справка е ефикасно средство за предоставяне на навременна информация на гражданите за резултата на обработка на документите им.  Всеки клиент, подал заявление за административна услуга (както по електронен, така и по административен път) получава входящ номер, персонален код и линк за достъп, чрез които би могъл да проследи статуса на документа в администрацията.

Бъдете здрави! Работете и общувайте безопасно!

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина