Екоинспектори провериха защитени зони в Пловдивско, спасени са щъркели и костенурка

Автор: Plovdiv Now 1178
Екоинспектори провериха защитени зони в Пловдивско, спасени са щъркели и костенурка

Засилен контрол упражни Екоинспекцията в Пловдив върху защитените територии и зони. Извършени са деветнадесет планови проверки на защитени територии, от които 17 са на резерват „Червената стена“ по утвърдени маршрути, една е на поддържан резерват „Изгорялото гюне“ и една проверка - на защитена местност.

Две са проверките на защитени зони от мрежата „Натура 2000“. При извършения контрол не са установени нарушения на Закона за защитените територии,  Закона за биологичното разнообразие и на режимите и забраните, посочени в заповедите за обявяване. След получени сигнали по „зелен телефон“ са изпратени за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора два щъркела и костенурка.

През месец май 2021 г. експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите извършиха и 171 проверки на 151 обекта, 96 от които планови и 75 - извънредни. В рамките на проведения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Екоинспекцията реагира на 35 сигнала, получени на „зеления телефон“, както и на 10 писмени жалби.

За констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните екологични закони експертите на РИОСВ са съставили 6 акта. Три от тях са за установени нарушения на Закона за управление на отпадъците – за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, за допускане на замърсяване и за неподадена информация в РИОСВ-Пловдив относно извършен трансграничен превоз на отпадъци. Два акта са наложени на собственик на птици, който не ги е регистрирал в законоустановения срок след придобиването им и така е нарушил Закона за биологичното разнообразие. Акт е съставен и на дружество за нарушения на Закона за водите в цех в село Кадиево, община Марица.

Директорът на институцията е издал и 3 наказателни постановления. Те са за незаконно притежаване на защитени видове птици и за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект без издадено разрешително.

Близо 20 000 лева са събраните суми от РИОСВ по наложени глоби и санкции през месеца.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина