Бюро Творческа Европа - България обяви покана за проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани

Автор: Plovdiv Now 990
Бюро Творческа Европа - България обяви покана за проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани

Бюро Творческа Европа - България обяви отворена покана: „Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани“ - “Укрепване на културното сътрудничество и конкурентноспособността на културните и творческите индустрии на Западните Балкани”,

Конкурсът „Укрепване на културното сътрудничество и конкурентноспособността на културните и творческите индустрии на Западните Балкани“ се откри на 17 декември 2019 г. и продължава до 17 март 2020 г.

Основната му цел е да стимулира побратимяването и изграждането на добросъседски отношения в рамките на Западните Балкани чрез културно сътрудничество.

Конкретни цели на конкурса са свързани със засилване на трансграничното културно сътрудничество в рамките на Западните Балкани и държавите-членки на ЕС и засилване на конкурентноспособността на културните и творческите индустрии в региона.

ПРИОРИТЕТИ ПРИ ИЗБОРА НА ПРОЕКТИ:

  1. Укрепване на капацитета на културните и творческите индустрии да действат на международно ниво;
  2. Международно разпространение на произведения на изкуството и мобилност на участниците;
  3. Насърчаване на междукултурния диалог между артисти, експерти от сферата на културата и широката общественост.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Тъй като конкурсът се финансира от програмата Instrument for Pre-accession Assistance - IPA II) на ЕС, до него се допускат само държави от ЕС и Западните Балкани.

В конкурса могат да участват само юридически лица, а проектите трябва да бъдат партньорски. Партньорството по проекта трябва да се състои от най-малко 5 партньорски организации (организатор на проекта + четирима партньора), с поне двама партньора от две различни страни от Западните Балкани и поне двама партньори от две различни страни, членки на ЕС.

Ръководителят и партньорите на проекта трябва да бъдат регистрирани в:

  • държави-членки на ЕС;
  • Република Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Република Северна Македония и Република Сърбия

ФИНАНСИРАНЕ:

Минималната сума на предоставената безвъзмездна помощ за проект ще бъде в размер на 100 000 евро, а максималната - в размер на 500 000 евро. Размерът на исканата безвъзмездна помощ може да представлява до 85% от общите допустими разходи по проекта.

Остатъкът от размера от 15% се осигурява от кандидатите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

Минималната продължителност на проекта е 24 месеца, а максималната - 48 месеца.

Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2021 и 31 март 2021 г.

В настоящия конкурс за проектни предложения не могат да участват вече подадени проекти към последната покана за кандидатстване по направление “Европейско сътрудничество”.

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

17/03/20 - 17:00 (CET/CEST, Централно европейско време)

Можете да откриете ръководството за кандидатстване, всички необходими условия и документация тук: https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb

Екипът на Бюро “Творческа Европа” България, офис “Култура” е на разположение. Желаещите могат да се свържат и да получат отговор на въпроси и напътствия в процеса на кандидатстване на адрес: [email protected]

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина