Бежанецът, Нереализираният висшист и Социалистическият човек „се срещат“ в Пловдивския университет

Автор: Plovdiv Now 7232
Бежанецът, Нереализираният висшист и Социалистическият човек „се срещат“ в Пловдивския университет

Конференция на тема „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“ ще се проведе на 25 и 26 октомври 2019 г. в зала „КОМПАС“ на Ректората на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Събитието в петък ще е от 10.30 ч., а в събота - от 9.30 ч., като събира в критически диалог млади учени и постдокторанти от катедри „Социология и науки за човека“ и „Философия“ на Философско-историческия факултет по проект: „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“, финансиран от Фонда за научни изследвания. В конференцията ще участват и водещи учени от областта на хуманитарните и социалните науки.

Организаторите на форума ще представят на него резултатите от двугодишната работа на екипа по проекта - научноизследователски рефлексии върху социоаналитичните изследвания на различни форми на социални уязвимости, част от проблематиката на Пловдивската социоанализа на самонаследяването. Освен, че обещават интригуващи презентации от изпълнението на отделни дейности по проекта, те ще акцентират и върху същностното за изследванията по „продуктивно взаимно оглеждане между методология и емпирия“. Сред най-значимите резултати, които ще бъдат представени в рамките на научния форум, ще бъдат и:

- анализи на младите изследователи по 9 научноизследователски казуса на теми: „Нереализираният / неуспешният висшист", „Роми, бездомничество, неравноценност", „Хомосексуалният Друг", „Страданието на болния", „Обезселеното село", „Социалистическият човек", „Успешното самонаследяване след „срещата" със смъртта на Другия", „Бежанецът" и „Когато нямам към кого да се обърна, пиша“;

- обобщения на функциите и приложимостта на изработения от членовете на екипа проект за социоаналитичен протокол, който, в рамките на изследователската работа функционира като основен методологически инструмент, който гарантира ефективността на изследванията и продуктивността на анализите на данните от емпирични изследвания.

Типичната за изследователите в полето на Пловдивската социоанализа стратегия на „мислене заедно”, този път с водещи учени от хуманитарните и социалните науки, ще продължи и в научната сесия: „Социоанализата като некласическо експериментиране“ в три части на 25 и 26 октомври. Така се очертава събитието смислово да следва замисъла на проведените през 2015 и 2016 г. две конференции по социоанализа в ПУ – „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него” и „Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа“, а именно - да се поставят нови акценти и да се предизвикат дебати върху проблемните области на социоанализата на самонаследяването.

Теоретичните постановки в предстоящата конференция пряко ще кореспондират и с основни смислови линии, заложени в още 2 предходни конференции в ПУ - проведеният през ноември 2018 година научен форум на тема: „Социоанализа на самонаследяването като проблематика“, която събра в критически диалог екипа на проект „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта“ и водещи учени от Академична ризома „Критика и хуманизъм“, и конференцията по социоанализа на тема: „Проблемът за симптома в методологическата мрежа индексикалност-модалност-въплътеност“ по факултетен проект към Философско-исторически факултет, финансиран от ФНИ на ПУ и проведена в началото на октомври т.г. Конференцията ще е в полза както тясно научната, така и на широко заинтересована аудитория, които търсят решения на актуални и интригуващи социоаналитични проблеми.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина