4,51 е средният успех от матурите в Пловдивска област

Автор: Plovdiv Now 408
4,51 е средният успех от матурите в Пловдивска област

Много добър 4,51 е средният успех от матурите в Пловдивска област. 11 зрелостници са с по две пълни шестици на матуритите, а общо 244 абитуриенти са показали знания за пълно шест. Един ученик е изкарал пълни шестици и на трите матури. 368 дванадесетокласници ще се явяват на поправка, заради двойките, които са изкарали. 84 от тях имат пълни двойки и на двата зрелостни изпита.

17 от явилите се на изпит са изкарали абсолютният максимум от 100 точки – осем по Математика, седем по Английски език и две по Физика и астрономия.

Най-високият среден успех е по италиански 5,59. Следват немски (5,56), английски (5,43), френски (5,23), химия (5,07), испански (4,95), математика (4,84), физика и астрономия (4,83), руски (4,56). Средният успех по български език и литература тази година в Пловдивско е 4,43.

Зрелостниците, държали втора матура по избираем предмет история, са постигнали средно 4,40. Традиционно най-ниски са резултатите по философия (4,10), биология (3,86) и география (3,54). 

 

Общ среден успех по училища

 

Име на институцията

Община

Населено място

Точки

Оценка

ЕГ "Пловдив"

Пловдив

Пловдив

86.29

5.72

ЕГ "Иван Вазов"

Пловдив

Пловдив

79.07

5.45

НТГ

Пловдив

Пловдив

77.90

5.41

МГ "Акад. К. Попов"

Пловдив

Пловдив

76.20

5.31

СУ "Васил Левски"

Карлово

Карлово

75.69

5.29

ХГ "Св. Св. Кирил и Методий"

Пловдив

Пловдив

72.43

5.16

ФЕГ "Сент-Екзюпери"

Пловдив

Пловдив

71.00

5.10

ЧЕГ Стоян Сариев

Пловдив

Пловдив

70.94

5.04

СУ "Асен Златаров"

Първомай

Първомай

67.30

4.89

СУ "Свети Патриарх Евтимий"

Пловдив

Пловдив

66.33

4.87

НУМТИ "Добрин Петков"

Пловдив

Пловдив

65.89

4.85

СУ "Цар Симеон Велики"

Пловдив

Пловдив

63.49

4.71

ЧПГ "Класик"

Пловдив

Пловдив

63.83

4.71

НХГ  "Цанко Лавренов"

Пловдив

Пловдив

62.34

4.69

СУ „Свети княз Борис I”

Асеновград

Асеновград

61.65

4.64

СУ  "Св.Паисий Хилендарски"

Пловдив

Пловдив

60.23

4.55

ПГЕЕ

Пловдив

Пловдив

59.83

4.53

ЧПГ "Едмънд Бърк"

Пловдив

Пловдив

58.38

4.46

СУ "Св.св. Кирил и Методий"

Асеновград

Асеновград

57.77

4.45

ПГАСГ "Арх.Камен Петков"

Пловдив

Пловдив

58.02

4.45

СУ "Черноризец Храбър"

Пловдив

Пловдив

57.61

4.44

СУ "Христо Проданов"

Карлово

Карлово

57.26

4.43

СУ "Св. Кл. Охридски"

Пловдив

Пловдив

57.51

4.43

ЧСУ "ДРУЖБА"

Пловдив

Пловдив

56.81

4.38

СУ "Св. К. К. Философ"

Пловдив

Пловдив

54.95

4.31

ПГТ "Проф. д-р Асен Златаров"

Пловдив

Пловдив

54.55

4.27

НГСЕИ

Пловдив

Пловдив

52.93

4.20

ЧПГИУ

Пловдив

Пловдив

51.85

4.16

СУ "Св. св. Кирил и Методий"

Пловдив

Пловдив

51.73

4.12

СУ "П. К. Яворов"

Пловдив

Пловдив

51.10

4.12

ПГ "Ген. Вл. Заимов"

Сопот

Сопот

50.66

4.11

ПГ по битова техника

Пловдив

Пловдив

50.06

4.04

ПГХТТ

Пловдив

Пловдив

49.98

4.04

ДУ - Пловдив

Пловдив

Пловдив

47.70

4.02

СУ "Христо Груев Данов"

Пловдив

Пловдив

48.30

4.01

СУ "Иван Вазов"

Сопот

Сопот

48.36

4.01

СУ "Васил Левски"

Пловдив

Пловдив

48.55

4.00

СУ  "Константин Величков"

Пловдив

Пловдив

48.64

3.97

СУ "Св. Софроний Врачански"

Пловдив

Пловдив

49.00

3.95

ПГМТ "Проф. Цв. Лазаров"

Пловдив

Пловдив

46.93

3.90

СУ "Любен Каравелов"

Пловдив

Пловдив

45.57

3.81

СУ "Хр.Смирненски"

Хисаря

Хисаря

42.68

3.78

СУ "Св. Седмочисленици"

Пловдив

Пловдив

44.45

3.77

ПГСС "Васил Левски"

Първомай

Първомай

43.17

3.76

СУ "П. Р. Славейков"

Кричим

Кричим

43.11

3.75

СУ „Димитър Матевски"

Пловдив

Пловдив

41.97

3.75

СУ "Христо Ботев"

Съединение

Съединение

41.78

3.69

ПГ по облекло "Ана Май"

Пловдив

Пловдив

41.24

3.66

ПГ " Цар Иван Асен ІІ

Асеновград

Асеновград

40.40

3.64

ПГ "Петър Парчевич"

Раковски

Раковски

39.21

3.61

СУ "Никола Вапцаров"

Пловдив

Пловдив

40.14

3.60

ПГВАД "Хр. Ботев"

Пловдив

Пловдив

38.82

3.56

ПГТ "Гоце Делчев"

Пловдив

Пловдив

37.46

3.48

СУ "Братя Миладинови"

Пловдив

Пловдив

37.10

3.47

ПГ по ХВТ "Св. Д. Солунски"

Асеновград

Асеновград

34.08

3.38

ПГ" Зл. Бояджиев"

Брезово

Брезово

33.68

3.36

СУ "Н. Геров"

Пловдив

Пловдив

31.42

3.26

ПГ"Бр. Евл. и Хр.Г-ви"

Карлово

Карлово

31.07

3.25

ПГ" Св. П. Евтимий"

Асеновград

Асеновград

30.18

3.22

ПГЖПТ "Хр.Смирненски"

Карлово

Карлово

29.96

3.22

ПГ по икономика

Карлово

Клисура

28.07

3.17

СУ за УУС

Пловдив

Пловдив

28.25

3.15

ПГ по СС

Куклен

Куклен

27.14

3.10

ПГКИТ "Д-р Иван Богоров"

Пловдив

Пловдив

26.52

3.07

ПГСС

Раковски

Белозем

26.70

3.07

ПССГ

Садово

Садово

26.47

3.07

ПГСТ  "Пеньо Пенев"

Пловдив

Пловдив

25.98

3.06

СУ "Отец Паисий"

Стамболийски

Стамболийски

25.39

3.03

ПГ по машиностроене

Пловдив

Пловдив

24.34

3.00

СУ "Христо Смирненски"

Брезово

Брезово

22.67

2.96

ПГЛВ  "Христо Ботев"

Перущица

Перущица

21.59

2.90

СУ "Христо Ботев"

Лъки

Лъки

16.20

2.66

 

СРЕДЕН УСПЕХ ЗА ОБЛАСТТА

59.05

4.51

 

Среден успех по предмети


 

Изпит

Точки

Оценка

Английски език

79.76

5.43

Биология и здравно образование

45.93

3.86

Български език и литература

57.13

4.43

География и икономика

36.97

3.54

Испански език

67.99

4.95

История и цивилизация

57.10

4.40

Италиански език

81.75

5.59

Математика

66.68

4.84

Немски език

81.14

5.56

Руски език

61.03

4.56

Физика и астрономия

66.63

4.83

Философски цикъл

50.36

4.10

Френски език

73.34

5.23

Химия и опазване на околната среда

71.03

5.07

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина