18% скочиха разходите ни за година, за какво харчим най-много?

Автор: Plovdiv Now 3553
18% скочиха разходите ни за година, за какво харчим най-много?

Общият доход средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2022 г. е 2207 лв. и нараства с 16,5 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, а общият разход е 1962 лв. и се увеличава със 17,8 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година, съобщи Националният статистически институт.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54,1 на сто), следван от доходите от пенсии (34,4 на сто) и от самостоятелна заетост (4,3 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 4,4 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост - с 0,7 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 5,5 процентни пункта.

В номинално изражение през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят, както следва: доходът от работна заплата нараства от 1108 на 1193 лв. (със 7,7 на сто), доходът от самостоятелна заетост се увеличава от 94 на 96 лв. (с 1,7 на сто), доходите от пенсии се увеличават от 547 на 760 лв. (с 39,1 на сто), доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 45 на 48 лв. (с 5,2 на сто).

През второто тримесечие на 2022 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99,5 на сто, а делът на дохода от натура - 0,5 на сто.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2 на сто), следвани от разходите за жилище (17,3 на сто), данъци и социални осигуровки (12,8 на сто) и транспорт и съобщения (12,3 на сто).

Спрямо второто тримесечие на 2021 г. относителните дялове на разходите за храна и безалкохолни напитки, жилище и здравеопазване нарастват с по 0,4 процентни пункта, а на разходите за транспорт и съобщения - с 0,9 процентни пункта. Делът на разходите за алкохолни напитки и цигари и за облекло и обувки намалява с по 0,2 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят, както следва: разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 513 на 612 лв. (с 19,3 на сто), разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 70 на 78 лв. (с 11,6 на сто), разходите за облекло и обувки нарастват от 61 на 68 лв. (с 11,4 на сто), разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 283 на 339 лв. (с 20 на сто), разходите за здравеопазване нарастват от 100 на 125 лв. (с 25,8 на сто), разходите за транспорт и съобщения нарастват от 190 на 242 лв. (с 27 на сто), разходите за свободно време, културен отдих и образование се увеличават от 62 на 72 лв. (с 16 на сто), разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 236 на 251 лв. (с 6,4 на сто).

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през второто тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - от 19,6 на 18,9 кг, зеленчуци - от 20,3 на 19,4 кг и плодове - от 10,3 на 9,7 килограма. Без промяна остава потреблението на месни произведения, сирене, яйца и захар.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина