Млади хора обменят опит как театралното изкуство може да повиши ефективността на образованието

Автор: Plovdiv Now 127
Млади хора обменят опит как театралното изкуство може да повиши ефективността на образованието

Една от основните цели на „Младежки център Пловдив“ е стремежът към обогатяване на традиционната обучителна система чрез засилването на връзката между образованието и културата. Приоритет за екипа е гражданското образование на младите хора, което се постига чрез възпитание на морални ценности. Пътят за това е диалогът с изкуството, убедени са работещите в Центъра.

В тази посока е и следващия проект на екипа - „Театър на споделянето“ - обучителен семинар за млади хора, който ще се проведе в  „Младежки център“ на Гребната база, с идеята за реализиране на дейности, разкриващи ролята на различните видове изкуства в обучителна среда.

За да изследвате и да откриете къде и как може да приложите методите на сценичните изкуства в образователния процес, както и да разкриете нови и неочаквани артистични умения в себе си, можете да посетите на 24 юли (сряда) от 17:30 часа „Младежки център Пловдив“. Лектори ще са Марияна Секулова и Борис Зафиров.

Марияна Секулова открива своето професионално призвание в сферата на младежките дейности. Тя намира удовлетворение в разпалването на ентусиазма и желанието за усъвършенстване на младите хора. По време на обучението ще ви провокира да мислите извън стереотипите и рамките, както и да станете активни създатели на своята по-добра реалност.

Борис Зафиров е театрален артист, който търси начини за социална промяна чрез методите на театъра и съвременните сценични форми.
Един от последните му проекти „Friend request“ провокира участниците (ученици) да опознаят миналото на квартала, в който живеят, чрез изследователските методи на документалния театър и да създадат театрално представление от генерирани материали.
Основната му цел в момента е да изгради мрежа от културни и образователни институции, в която да се прилага театралното изкуство с цел повишаване на качеството и ефективността на образованието, по-висок социален стандарт и развиване и изграждане на млади лидери.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина