Върнаха на работа уволнена от Ральо Ралев еколожка, отстранена заради сечта в парка в „Северен”

Автор: Ива Модова 202
Върнаха на работа уволнена от Ральо Ралев еколожка, отстранена заради сечта в парка в „Северен”

Уволненият  главен инспектор „Екология и чистота" Елена Андреева в район „Северен" бе върната на работа в администрацията след съдебна сага в Административен съд.

Еколожката бе отстранена от бившия вече райкмет Ральо Ралев след серия от жалби и протести в парка зад хотел „Санкт Петербург”. Припомняме, че жителите на района въстанаха след масова сеч на дървета в зелената площ. Тогава над 60 дървета и храсти бяха отрязани от собственика на терена „Парадайс Гардън Резидьнс" ЕООД.

През ноември 2018 година в деловодството на район „Северен” постъпила молба за санитарна сеч от управителя на дружеството, собственик на терена. Главният еколог направила оглед през февруари 2019 година, при който констатирала, че в имота се намира декоративна и дървесна растителност от вида ясен и явор с гъби по ствола, големи хралупи и силни загнивания в ствола и кореновата система. Още същия ден била изготвена санитарна експертиза, а с нея и разрешение за сечта. В нея обаче били описани само 9 дървета и храсти за премахване.

Месец по-късно фирмата започнала премахването на дърветата, но с тези действия назряло недоволство от страна на жителите на районна. Подадена е била жалба до Общинския инспекторат и веднага е била назначена проверка в парка. Тогава експертите констатирали, че не 9, а 64 дървета са били отрязани.

Дисциплинарна проверка е била назначена и от кмета на район „Северен” – Ральо Ралев, относно действията на Андреева. През април, единодушно комисията в районната администрация са взели решение, еколожката да бъде уволнена. Като мотив, те са посочили, че служителката е „нарушила служебните си задължения, като е участвала в изготвянето на санитарната експертиза в отсъствието на член от комисията и е изготвила протокол за същата. На следващо място, при изготвянето на заповедта е включила текстове, които не дават яснота относно броя и вида на дървесната растителност, която е следвало да се изсече”.

Заповедта за уволнение, еколожката обжалвала в Административен съд. Преди дни магистратите излязоха със становище, че отстраняването й е неправилно и незаконосъобразно. Според състава, в заповедта не са описани нарушенията, които еколожката е извършила, както и времето и мястото. Не са описани задълженията й като инспектор „Екология и чистота" и по-какъв начин с действията или бездействията си е нарушила служебните си задължения.

Поради това Административен съд върна на работа експерта, като постанови район „Северен” да покрие разходите й за правна помощ - 500 лева. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина