“Ваканция 2021“ за децата в Съединение - два месеца безплатни занимания на открито

Автор: Plovdiv Now 1387
“Ваканция 2021“ за децата в Съединение - два месеца безплатни занимания на открито
Приятна и пълноценна ваканция за децата в Съединение са подготвили от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).
 
Събитията са част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото.
 
Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, съвместно с експерти от институции и организации, връстници, доброволци, родители, е да популяризира грижата и отговорността за децата.
 
Приоритетни оси са всички 5 инициативи в програмата свързани с широка и ранна превенция, насърчаване активното детско и младежко участие, изграждане позитивни модели на отговорно поведение, творческо начало, професионално ориентиране и безопасен начин на живот чрез интерактивни обучения и игри, както спорт, танци и много забавления.
 
Лятната превантивна програма на МКБППМН в Съединение под мотото „Ваканция 2021" ще стартира на 1 юли, от 10,00 часа, на спортните площадки на СУ „Христо Ботев“ в града. 
 
В школите могат да се включат деца на възраст от 6 до 18 години. Срокът за записване е 25 юни 2021г., участието е напълно безплатно.
 
Записването за участие е от съответния ръководител на заниманията. За допълнителна информация на тел. 0318 2 39 46 и на мобилен 0882 918 965.
 
Занятията ще продължат до 31 август.
 
С помощта на интерактивни методи, децата ще могат да се обучават в някой от следните клубове или мероприятия:
1. „Танцуваме заедно“ – народни хора с Николета Трахнова.
2. „Творческо ателие” – арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето с Йорданка Порязова.
3. „Спортът е здраве“ – футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри с Костадин Апостолов и Никола Марин.
4. „Пътешествие из Европа“ – невероятни преживявания с виртуално пътешествие с Иванка Велкова.
5. „Декоративно-приложни изкуства“ – творческо ателие с Таня Балканска.
 
Обученията ще се провеждат на открито сред природата в изнесени „класни” стаи.
Успешно завършилите ще получат удостоверения за участие в лятната школа.
 
А ето и пълната програма:
 
01 юли
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
02 юли
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
05 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. „Декоративно-приложни изкуства“ в СУ „Хр. Ботев“ с Т. Балканска - Изработване на бижута и украса на керамичен съд
06 юли 10,00 ч. „Пътешествие из Европа“ в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Иванка Велкова - Виртуално пътешествие и запознаване с културата и традициите на държавите
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
07 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
08 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
09 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
12 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. „Декоративно-приложни изкуства“ в СУ „Хр. Ботев“ с Таня Балканска - Изработване на бижута и украса на керамичен съд
 
13 юли 10,00 ч. „Пътешествие из Европа“ в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Иванка Велкова - Виртуално пътешествие и запознаване с културата и традициите на държавите
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
14 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
15 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
16 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
19 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. „Декоративно-приложни изкуства“ в СУ „Хр. Ботев“ с Таня Балканска - Изработване на бижута и украса на керамичен съд
 
20 юли 10,00 ч. „Пътешествие из Европа“ в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Иванка Велкова - Виртуално пътешествие и запознаване с културата и традициите на държавите
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
21 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
22 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
23 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
26 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. „Декоративно-приложни изкуства“ в СУ „Хр. Ботев“ с Таня Балканска - Изработване на бижута и украса на керамичен съд
 
27 юли 10,00 ч. „Пътешествие из Европа“ в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Иванка Велкова - Виртуално пътешествие и запознаване с културата и традициите на държавите
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
28 юли 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
29 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
30 юли 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
============================================
 
02 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
 
03 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
04 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
05 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
06 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
09 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
 
10 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
11 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
12 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
13 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
16 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
 
17 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
18 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
19 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
20 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин -Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
23 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
 
24 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
25 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
26 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
10,00 ч. Народни хора в помощната сграда на СУ „Хр. Ботев“ с Николета Трахнова - Разучаване на основните български хора
 
27 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Никола Марин - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри
 
30 август 10,00 ч. „Творческо ателие“ в двора на ЦОП – Съединение с Йорданка Порязова - Арттерапевтична програма, ориентирана към личностното развитие на детето
 
31 август 10,00 ч. „Спортни занимания“ в двора на СУ „Христо Ботев“ с Костадин Апостолов - Футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, забавни игри

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина