Насрочени са консултациите за формиране на СИК в Съединение

Автор: Plovdiv Now 3192
Насрочени са консултациите за формиране на СИК в Съединение
Насрочени са консултациите за формиране на СИК в Съединение във връзка с предстоящите на 14 ноември парламентарни и президентски избори. 
 
На 08.10.2021 г., петък, от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация в Съединение, ще се проведе консултация с парламентарно представените партии и коалиции относно назначаване състава на Секционните избирателни комисии.
 
На консултациите, съгласно чл.91, ал.4 от Изборния кодекс, упълномощените представители да представят следните документи:
 
1 .Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
Имената и ЕГН на предложените лица;
Длъжност в комисията, за която се предлагат;
Образование, специалност;
Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
 
2.Заверено от партията копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по рано от 02.09.2021 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с което се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи съответната партия или коалиция.
 
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващата партия или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно
 
4. Списък на резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията за член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден.
 
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина