Безплатна лятна програма за деца ще има в Съединение

Автор: Plovdiv Now 4617
Безплатна лятна програма за деца ще има в Съединение
И тази година Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Съединение предоставя възможност за приятна и пълноценна ваканция на подрастващите, като част от мерките за повишаване сигурността на децата през лятото.
 
Програмата предлага безплатно на всяко дете да се включи в разнообразни дейности. Една от основните цели на екипа на МКБППМН, съвместно с експерти от институции и организации, връстници, доброволци, родители, е да популяризира грижата и отговорността за децата.
 
Приоритетни оси са всички 6 инициативи в програмата свързани с широка и ранна превенция, насърчаване активното детско и младежко участие, изграждане позитивни модели на отговорно поведение, творческо начало, професионално ориентиране и безопасен начин на живот чрез интерактивни обучения и игри, както спорт, танци и много забавления.
 
Лятната превантивна програма на МКБППМН – Съединение „Ваканция 2022" ще стартира на 01 юли /петък/ от 09,30 часа в помощната сграда, на СУ „Христо Ботев“ в града. Децата ще имат възможност да уплътнят свободното си време през летния период.
 
В школите могат да се включат деца на възраст от 6 до 18 години. Срокът за записване е до 30 юни 2022 г. До тази дата декларациите от родители се подават в Местната комисия за БППМН и училището, а след 30 юни декларациите се подават при ръководителите. Участието е напълно безплатно.
 
За допълнителна информация на тел. 0318 2 39 46 и на мобилен 0882 918 965, г-жа Галя Средева.
Занятията ще се проведат през периода 01 юли - 31 август 2022 г. и са организирани от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
 
Вижте допълнителна информация в приложения плакат:
 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина