БЧК започва раздаване на хранителни продукти в Съединение

Автор: Plovdiv Now 3477
БЧК започва раздаване на хранителни продукти в Съединение
От вторник – 5 октомври 2021г.,  започва раздаването на хранителни помощи от БЧК за град Съединение.
 
 Всеки пакет съдържа 15 вида хранителни продукти: брашно, захар, леща, спагети, лютеница, конфитюр, както и 9 вида консерви: зелен фасул, зрял боб; домати, зелен грах; гювеч, говеждо месо; говежди кюфтета; пиле фрикасе и риба.
 
Раздаването ще се извършва от доброволци на БЧК и ще продължи до 5 ноември 2021 г. за територията на община Съединение. Всеки правоимащ гражданин ще получава полагащите му се продукти срещу документ за самоличност и подпис.
 
Списъците на подлежащите на подпомагане лица се изготвят и предоставят на БЧК от Агенцията за социално подпомагане, която е и Управляващ орган на Оперативната програма.
 
Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“:
 
- Лица и семейства, подпомагани по Наредба №РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019г./2020 г.);
- Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от Закона за семейни помощи на деца (ЗСПД) през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021;
- Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, които получават месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021 г.;
- Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за защита на детето (ППЗЗД) през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 – 31.07.2021 г.;
- Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г. – 31.07.2021 г.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина