Стара река тече тъмносиня и с лоша миризма край Ново село

Автор: Plovdiv Now 200
Стара река тече тъмносиня и с лоша миризма край Ново село

Есперти от Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда са извършили съвместна проверка на р. Стара река, съобщават от РИОСВ.

Проврката е след сигнал на „зеления телефон“ за замърсяване на водния обект при с. Ново село.

Граждани са информирали, че Стара река тече с необичаен тъмносин цвят и специфична миризма, а във водоем в близост до Ново село, община Стамболийски, има мъртва риба.

Огледът на реката е установил, че замърсяването започва след заустване на отпадъчните води от пречиствателна станция на гр. Кричим. Проверката е констатирала, че тя работи с нарушен технологичен режим. В точката на заустване водата е видимо непречистена и се усеща неприятен мирис. За анализ от лабораторията е била взета проба от отпадъчната вода в точката на заустване в р. Стара река.

Експертите на РИОСВ са дали предписания на „ВиК“ ЕООД в качеството му на оператор на пречиствателната станция, както и на община Кричим като собственик на обекта и титуляр на разрешително за ползване на воден обект да предприемат спешни действия за отстраняване на причините, довели до нарушаване работата на пречиствателната станция и въвеждането ѝ в нормална експлоатация. В едномесечен срок двете институции трябва да уведомят директора на РИОСВ - Пловдив за предприетите действия за разрешаване на възникналия проблем.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина