Стамболийски и Съединение спечелиха проекта за компостираща исталация

Автор: Plovdiv Now 6084
Стамболийски и Съединение спечелиха проекта за компостираща исталация

Община Стамболийски спечели проекта за компостираща инсталация съвместно с Община Съединение, съобщи кметът Георги Мараджиев.

"Това ме прави изключително горд, защото инсталацията ще остане и за бъдещите поколения, а след 2-3 години, когато таксите за сметището може да станат непосилни, ще имаме тази площадка, която ще ни помогне да си плащаме задълженията към държавата", казва той.

Компостиращата инсталация ще е на територията на община Съединение, която има 37%, а община Стамболийски - 63% като по-голяма. Точното название на проекта е „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани от община Съединение и община Стамболийски, на територията на община Съединение”.

Стойността му е 4 633 854 лева и е по оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Проектът обхваща изграждане на компостиращата инсталация и оборудване (кантар, биошредер миксер, челен товарач, ситова машина и др.), закупуване на сметосъбираща техника и специализирани съдове.

"Основната цел да кандидатстваме с този проект е да намалим количеството на депониран отпадък от растителен и биоразградим произход на депото в Цалапица. С това се намаляват и разходите – такса битови отпадъци и отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците", обяснява Георги Мараджиев.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина