Съдът подхвана дела по изборни жалби от Пловдив, Карлово, Сопот, Куклен и Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 3365
Съдът подхвана дела по изборни жалби от Пловдив, Карлово, Сопот, Куклен и Стамболийски

11 жалби са заведени в Административния съд в Пловдив след двата тура на местните избори. Оплакванията, които са стигнали до компетенцията на магистратите, са депозирани  предимно от кандидати за общински съветници, както от града под тепетата, така и от другите населени места в областта.

До днес са разгледани 11 жалби, като четири от тях са прекратени или оставени без уважение. Толкова са и делата, които тепърва ще бъдат разгледани в залите на Административен съд.

Ето разгледаните до момента жалби:

- Жалба на Жана Папазова, с която оспорва Решение № 243-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия град Пловдив, за насрочване на втори тур на изборите за Кмет на Район Източен, Община Пловдив и допускане на кандидатите, събрали най-много гласове до участие във втори тур; Делото е прекратено с Определение № 2201/1.11.2019г., тъй като обжалваното решение на ОИК не представлява решение за определяне на резултатите от изборите по смисъла на чл. 459, ал.1 от ИК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Определението подлежи на обжалване пред ВАС.

- Жалба на Айри Мурад – кандидат за общински съветник от ПП“ДПС“ и Мариана Алексиева – кандидат за общински съветник от ПП“БСП“ против Решение №250-МИ/29.10.2019г. на ОИК – Пловдив за избиране на общински съветници; С Определение № 2242/06.11.2019г., делото е прекратено, поради неизпълнение на констатирани от съда нередовности от страна на жалбоподателите в указания им за това срок.

- Искане на Ангел Милянчев,Иван Драмалиев,Николай Раднев,Димитър Сотиров, Пламен Гошев и  Андон Андонов против  Решение № 135-МИ/28.10.2019 на ОИК – Куклен. Делото е с указания към лицата да изготвят жалба съобразно разпоредбите на чл. 150 от АПК и на чл. 459, ал. 1 от ИК;

- Жалба на Никола Пингелов председател на ПП“ВМРО – БНД“ и Иван Якимджийски – кандидат за общински съветник от Коалиция „Движение ЗАЕДНО за промяна“ против Решение № 119-МИ/28.10.2019г., на ОИК – Сопот за избор на общински съветници; Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 11.11.2019г.

- Образувано по оспорване на Катя Попова, в качеството й на общински ръководител  на ПП "ГЕРБ", в местни избори 2019 г. за кмет на Община против Решение № 148-МИ от 28.10.2019г. на ОИК- Първомай, с което се допуска до участие във втори тур за избор за кмет на Община Първомай. Делото е прекратено с Определение № 2228/05.11.2019г., тъй като обжалваното решение на ОИК не представлява решение за определяне на резултатите от изборите по смисъла на чл. 459, ал.1 от ИК и не подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Определението подлежи на обжалване пред ВАС.

- Образувано по жалба на Димитър Сотиров избран за общински съветник  в ОбС – Куклен от листата на ПП“ВМРО-БНД“ против Решение № 138 прегласувано 2 – МИ/30.10.2019г.,  на ОИК – Куклен относно заявление подадено от същия за отказ от правото да бъде общински съветник преди полагане на клетва за общински съветник; 

- Жалба на Рустем Мурад, упълномощен представител на ПП ДПС и Тончо Бонев против Решение № МИ-221/29.10.2019 г. на ОИК-Карлово относно избиране на общински съветници;

- Жалба на Тончо Бонев, кандидат за Кмет на Община Карлово против Решение № МИ-205 от 29.10.2019 г. на ОИК – Карлово за избиране на кмет на Община Карлово. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 08.11.2019г., от 10,30 часа;

Жалби на Райна А. и Ваня М. – С разпореждане на съда от 05.11.2019г., делото е без движение  до посочване в 24 часов срок от съобщението на обжалвания административен акт, кой е издател на същия;

- Жалби на Стоянка Мавродиева – кандидат за общински съветник от листата на ПП „МИР“, Иван Ангелов – кандидат за общински съветник от листата на ПП „МИР“; ПП „ГЕРБ“ – представлявана от Стоян Богданов и Стоил Стоев – кандидат за общински съветник от листата ПП „ГЕРБ“ против Решение № 132-МИ от 28.10.2015г. на ОИК – Стамболийски относно обявяване на избрани общински съветници за Община Стамболийски след проведените избори за общински съветници и кметове в Стамболийски на 27 октомври 2019 год. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 08.11.2019 г., от 10,00 часа;

- Жалба на Атанас Мавродиев – кандидат за кмет в община Стамболийски от ПП“МИР“ против Решение № 127-МИ/28.10.2019г. на ОИК – Стамболийски, относно избиране на кмет на Община Стамболийски след проведени избори за общински съветници и кметове в община Стамболийски на 27 октомври 2019 год. Делото е насрочено в открито съдебно заседание на 12.11.2019г. от 10:00 часа.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина