Ремонт на Социалния патронаж - по нов проект кандидатства Община Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 1305
Ремонт на Социалния патронаж  - по нов проект кандидатства Община Стамболийски

По нов проект, този път е за ремонтни дейности в Социалния патронаж, ще кандидатства Община Стамболийски, съобщи кметът Георги Мараджиев.

Ще се кандидатства за финансиране от фонд „Социална закрила“ по Компонен 1 от Обявление за набиране на проектни предложения, а именно: "Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги".

Финансирането от фонд "Социална закрила" е до 50 000,00 лева с дофинансиране от собствения бюджет до 10% от общия бюджет за проектно предложение. В момента в Социалния патронаж в община Стамболийски работят петима души, близо 100 души ползват услугите на социалното звено, което обаче има нужда от ремонт на сградния фонд, най-вече на кухненския блок и помещението, в което се подготвят продуктите.

"Патронажът спешно се нужда и от автомобил, особено сега в условията на пандемия, когато храната се разнася до домовете на хората. Смятам, че след като подадем документите, скоро ще получим и одобрението, както през 2018 година спечелихме и реализирахме проекта "Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - Стамболийски"", добавя кметът Мараджиев.

Тогава е получено финансиране на стойност 29 815 лева. С тези средства бяха закупени нови професионални печки, три нови бойлера, два професионални аспиратора, фризер, хладилник, кухненски плотове, нова везна, професионални картофобелачка, миксер и пасатори, както и нова посуда. С тези нови придобивки се подобри качеството на обслужване на на хората, които ползват услугите на социалното звено. В същото време се облекчи и работата на персонала в кухнята.

"С новия проект смятам, че всички проблеми, които не са изчистени досега, ще бъдат решени", казва още кметът.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина