Продават на търг два общински терена в Стамболийски

Автор: Plovdiv Now 13090
Продават на търг два общински терена в Стамболийски

Публични търгове с явно наддаване за продажба на два общински имота обяви Община Стамболийски. Терените са за комплексно жилищно строителство.

Единият е в УПИ ХIII – 3026, 3031, кв. 152, с площ кв.м,  с начална тръжна цена в размер на 20 200 лева с ДДС, като допълнително се дължат всички нормативно дължими разходи, данъци и такси.

Вторият е в– УПИ ХХХ – 3026, 3032, кв. 152, с площ 1637 кв м., с начална тръжна цена в размер на 16 600 лева с ДДС, като и в този случай се дължат всички нормативно дължими разходи, данъци и такси.

Търговете ще се проведат на 18.03.2020 год., като ще започнат от 10:00 часа, в сградата на читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1924” на ул.“Заводска” № 15 в Стамболийски.

Депозитите за участие в търговете са:

2020,00 лева – 10% от началната тръжна покупна цена за първия имот и 1660 лева – 10% от началната тръжна покупна цена за втория имот.

Депозитната вноска се внася до 16:00 часа на 17.03.2020 год. в брой в касата на Община Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски” № 29, І етаж или безкасово по банкова сметка – IBAN:BG52IABG70963300154000, BIC:IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк АД – клон Пазарджик.

Оглед на недвижимите имоти може да се извършва всеки работен ден след заявка на телефон 0339/6-22-98.

Цената на тръжните книжа е в размер на 60 лева с ДДС. Тръжните книжа се заплащат в касата на община Стамболийски и се получават от отдел "Стопанска политика и общинска собственост” срещу представен документ за плащане.

Необходимите документи за участие в търговете, указани в тръжните документации, се подават в Деловодството на Община Стамболийски, ул.“Г.С.Раковски” №29, ет. 1, до 16:30 часа на 17.03.2020 год.

Източник: Община Стамболийски

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина