Общината Стамболийски продава на търг свой имот в местност „Баир исак”

Автор: Plovdiv Now 8680
Общината Стамболийски продава на търг свой имот в местност „Баир исак”

Публичен търг с явно наддаване обявява Община Стамболийски за продажба на свой имот в местност „Баир исак” с площ 456 кв.м., в землището на Ново село. Началната тръжна покупна цена е в размер на 1400,00 лева без ДДС, като върху нея се начислява 20% ДДС и се дължат всички нормативно дължими разходи, данъци и такси.

Търгът ще се проведе на 08.04.2020 год. (сряда), от 10:00 часа, в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров-1924” в Стамболийски, ул.“Заводска” № 15.

Депозит за участие в търга е 140,00 (Сто и четиридесет) лева и е 10% от началната тръжна покупна цена.

Депозитът се внася до 16:00 часа на 07.04.2020 год. в брой в касата на Община Стамболийски, ул. „Г.С.Раковски” № 29, І етаж или безкасово по банкова сметка – IBAN:BG52IABG70963300154000, BIC:IABGBGSF, Интернешънъл Асет Банк АД – клон Пазарджик.

Стъпката на наддаване е 70,00 (Седемдесет) лева или 5 % от началната тръжна покупна цена.

Оглед на недвижимия имот да се извършва всеки работен ден след заявка на телефон 0339/6-22-98.

Цената на тръжните книжа е 50 (петдесет) лева, върху които се начислява 20 % ДДС. Те се заплащат в касата на Общината и се получават от отдел "Стопанска политика и общинска собственост" срещу представен документ за плащане.

Необходимите документи за участие в търга, указани в тръжната документация, се подават в Деловодството на Община Стамболийски, ул.“Г.С.Раковски” №29, ет. 1, до 16:30 часа на 07.04.2020 год.

Източник: Община Стамболийски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина