Община Стамболийски обяви свободно място за счетоводител

Автор: Plovdiv Now 2755
Община Стамболийски обяви свободно място за счетоводител
Община Стамболийски обяви свободно място за счетоводител.
 
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
Образование – средно;
Предпочитана специалност – икономика, счетоводство и контрол;
Професионален опит - не се изисква.
 
Кратко описание на длъжността:
Осчетоводява касовите документи от бюджетната сметка;
Осчетоводява разходите по материалните сметки;
Осчетоводява приходите и разходите на Бюджетната и Набирателната сметка на Общината;
Издава фактури на контрагентите на общината;
Изготвя платежни нареждания за плащане към контрагенти;
Префактурира задължения на второстепенните разпоредители.
 
Допълнителни изисквания:
Компютърни и дигитални умения;
Работа с нормативна база;
Професионалния опит в обществения сектор е с предимство.
 
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
Заявление;
Автобиография – формат CV;
Копие на документ за завършено образование;
Копия от документи в подкрепа на изложеното в автобиографията - документи удостоверяващи професионален опит и/или допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
 
Място и срок за подаване на документите:
 
Документите се подават в 14-дневен срок от публикуването на обявата /13 юни 2022/ в Център за административно обслужване - деловодство на Община Стамболийски, на адрес: гр.Стамболийски, ул."Г.С.Раковски” №29, партер.
 
Подаването на документите се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Копията на приложените документи се заверяват лично от кандидатите с "вярно с оригинала", дата и подпис.
 
Заявленията, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.
С допуснатите, по документи, кандидати ще се проведе събеседване.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина