Комисия провери рибарник край Стамболийски, откри нарушения

Автор: Plovdiv Now 10431
Комисия провери рибарник край Стамболийски, откри нарушения

Комисия от Община Стамболийски извърши проверка в рибарника в местността "Елака" в обект "Рибарник" край село Йоаким Груево.

Комисията е назначена още на 31.12.2021 година и е извършила обстойна проверка на документите на обекта, която продължава и в момента. В състава влицат зам.-кметът Теодора Денева, гл. арх. Михаела Йончева-Райчинова, директор дирекция "ТСУ" инж. Костадин Аврамов, екологът Стоянка Михайлова и гл. специалист "Контрол на строителството" Николай Доганов.

Констатирано е, че теренът е необезопасен и това създава реална опасност за свличане на земни маси, включително и на дигата. Мястото не е оградено и има опасност от падане на хора и животни във водното огледало. Има изместване на СМР, като са пропуснати 7-8 декара от строителното разрешение, а същите са работени в съседен имот на същото лице. Ще бъде назначено геодезическо заснемане, за да се установи с точност нарушението.

Не на последно място няма създадена организация за почистване на тежката техника, която пренася огромни количества кал и пръст на главния път и това е сериозна предпоставка за ПТП-та. Това бе констатирано преди няколко дни лично и от кмета на общината Георги Мараджиев, който разпореди на собственика на рибарника да вземе мерки по почистването на пътя.

„След днешната проверка ще бъде издадено предписание за възстановяване на имота, в който има навлизане и връщане на СМР в границите на имота, за който има издадено строително разрешение. Разрешението за строеж е влязло в сила и не може да бъде отменено. Има издаден протокол за откриване на строителна линия. Това, което може да се направи, е да се спре строителството във връзка с констатирани нарушения и строителни дейности в отклонение от одобрения инвестиционен проект.

За всички констатирани нарушения ще бъдат сигнализирани компетентните органи. Всичко възможно ще направя до няколко месеца този обект да бъде спрян“, коментира кметът Мараджиев.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина