Израелска компания започва проучвания по проекта за водоснабдяване от каскадата Доспат - Въча

Автор: Plovdiv Now 393
Израелска компания започва проучвания по проекта за водоснабдяване от каскадата Доспат - Въча

Областният управител Здравко Димитров и изпълнителният директор на "Аш Индъстрийс" ООД Алон Сегеф  подписаха договор за прединвестиционни проучвания за обект "Водоснабдителна система за водоснабдяване на Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада  "Доспат - Въча" 

На срещата присъстваха и Моше Хершо - изпълнителен директор "Бизнес развитие" на "Израел електрик корпорейшън" и експерти от Областна администрация.

"Винаги съм казвал, че питейната вода е над всичко. Искам да пожелая успех на фирмата, която е спечелила. Защото този успех е важен както за Пловдив, така и за областта. Искам да благодаря на екипа, който работи от област Пловдив, без които това предпроектно проучване нямаше да може да се случи", каза Здравко Димитров. Той подчерта, че този първи етап ще даде насоките за проучването, проектирането и самото изпълнение.

Изпълнителят на договора се ангажира с изготвянето на прединвестиционни обемно-устройствени проучвания за определяне на необходимите параметри и възможни технически решения на мащабен водоснабдителен обект, техническа, финансова и санитарно-хигиенна оценка на елементите на водоснабдителната система, с оглед оптималното им използване и задоволяване на нуждите от питейна вода в перспектива до 2070 г., социално-икономическа обосновка на инвестиционното намерение и възможностите за етапно изграждане и др. на система за водоснабдяване на гр. Пловдив и населени места от област Пловдив от каскада  "Доспат - Въча".

В предпроектните изисквания трябва да се направят  геоложки, хидрогеоложки и геодезически проучвания, изготвяне на хидравлични модели, анализ на качеството на водата от съществуващите водоизточници, на качеството на суровата вода от бъдещия водоизточник, както и подготовката на социално-икономически анализ, а също и на разходите и ползите и други.

Идеята за водоснабдяване с планинска вода се говори от близо 50 години, като имаше и стъпки за вкарването му във Водния цикъл на Пловдив, но тя така и не попадна в обхвата на проекта. Проектът предвижда по 18-км трасе от Въча по гравитачен път да снабдява Пловдив и областта с вода от планината .

По време на кръглата маса в областна управа става ясно, че около 150 млн. лева ще са необходими, за да може да се реализира дългоочакваният проект, който ще снабди Пловдив и 6 съседни общини с вода от Въча.  За да се реализира този проект трябва да се подмени и цялата водопреносна мрежа на Пловдив, тъй като в момента тя не би издържала подобно налягане при водоснабдяване от планината. Предвижда се етапност на проекта, като вторият етап ще включва захранването с вода от каскадата към Първомай и Хасково, където проблемите с водоснабдяването са изключително големи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина