Без наем за общински нежилищни имоти в Стамболийски за периода на извънредното положение

Автор: Plovdiv Now 1278
Без наем за общински нежилищни имоти в Стамболийски за периода на извънредното положение

Да отпадне задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти и терени на територията на община Стамболийски, се казва в заповед, издадена вчера от заместник-кметът Теодора Вълканска. 

Става дума за наематели, които са били пряко засегнати от приетите ограничителни мерки по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание считано от 13.03.2020 г. до отмяната му.

Редът за кандидатстване за освободаване от заплащане на наемите е следният: подава се заявление в свободен текст; попълва се декларация (неразделна част от Решение № 57, взето с Протокол № 4 от 26.05.2020 г. на Общински съвет – Стамболийски), от която е видно, че конкретният недвижим имот е преустановил дейност за периода на действието на извънредното положение.

За общинските нежилищни имоти, в които се развива търговска дейност, други относими документи са съкратен отчет на фискалната памет на касовия отчет, както и копия на документи от от ЕВН и ВиК, за разходвани консумативи.

За нежилищните имоти или обекти общинска собственост, които се ползват за спорт или са предоставени на сдружения с нестопанска цел, които развиват обществено полезна дейност, са необходими заявления и декларация за кандидатстване, а при нужда  могат да бъдат изискани и други относими документи, удостоверяващи липсата на дейност.

Крайният срок за подаване на документите за освобождаване от наем е до 15.07.2020 г., включително. Всички подадени заявления ще разгледани и оценени от комисия.

Не следва да бъде начисляван наем по отношение на одобрените заявления. Внесените суми за наем, за периода от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г., ще се считат за плащания за следващи финансови периоди.

Източник: Община Стамболийски.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина