Въз основа на извършените анализи на питейната вода на населените места от Община Сопот, РЗИ Пловдив съобщи, че лабораторните резултати от взетите проби показват съответствие с изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.
 
Поради това забраната питейната вода от централното водоснабдяване на Община Сопот да не се използва за пиене и приготвяне на храна се отменя.