Община Сопот завежда иск срещу частен съдебен изпълнител за материални и имиджови щети

Автор: Plovdiv Now 950
Община Сопот завежда иск срещу частен съдебен изпълнител за материални и имиджови щети

Община Сопот завежда иск срещу частен съдебен изпълнител, който със своите невалидни изпълнителни действия е нанесъл вреди в особено големи размери.

Сагата на община Сопот с частния съдебен изпълнител Мариана Обретенова датира от 2013 година. Вече 6 години се водят съдебни дела, трупат се съдебни разноски и адвокатски хонорари, за да се потвърди за пореден път, че ЧСИ Обретенова предприема невалидни изпълнителни действия.

В хода на недопустимото производство по изпълнително дело Мариана Обретенова е нанесла редица вреди на община Сопот. Със своите невалидни правни действия частният съдебен изпълнител е наложил възбрана върху всички общински имоти, наложил е запори върху банковите сметки на общината, наложил е запори върху всички вземания на общината от местни данъци и такси, от частни лица по граждански договори.

С тези си действия Мариана Обретенова е довела община Сопот до фактически фалит. Вредите освен социални, социалнопсихологически, имиджови, структурно-функционални и рейтингови измерения имат и свои материални изражения.

Взаимоотношенията между община Сопот и ЧСИ не могат и не бива да бъдат определяни като вендета. Това са правно-регламентирани действия, с които общината иска да защити себе си от незаконна практика, неправомерни действия, финансови загуби и щети по имиджа. Община Сопот се развива и стреми да създаде благоприятна икономическа среда за развитие, сигурност за гражданите и финансова стабилност.

Община Сопот предявява искове към ЧСИ Мариана Обретенова в размер на 246 281,08. От ответният ЧСИ се дължи и законната лихва върху главницата за периода от 29.07.2016 г. до 29.07.2019 г. в размер на 74 978,92.

На пресконференция днес присъстваха Деян Дойнов, кмет на община Сопот, Николай Новаков, заместник кмет по икономическата и финансова политика на община Сопот и Йордан Кънчев, юрист на община Сопот.

Подаването на искова молба е само началото на действията, които община предприема, за да защити своя интерес, който трябва да се разглежда като интерес на гражданите. Настоящата искова молба е първа, предстои подаване и на други.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина