Кметът на Сопот официално отговори на Дани Каназирева за отменената заповед

Автор: Plovdiv Now 54468
Кметът на Сопот официално отговори на Дани Каназирева за отменената заповед

Кметът на община Сопот Деян Дойнов отговори с официално писмо на Областния управител, която вчера заяви, че отменя част от заповедите на кметовете на Сопот и Кричим в частта им,  която според Каназирева противоречи с последната заповед на здравния министър за въвеждането на противоепидемични мерки в страната.

Причината е установени несъответствия между заповедите на двамата кметове и актуализираната заповед на здравния министър Кирил Ананиев от 13.03.2020 година, каза  Дани Каназирева и уточни, че с разпорежданията си кметовете забраняват достъпа до всички видове търговски обекти с изключение на хранителни стоки, аптеки, дрогерии и бензиностанции, което противоречи с разпорежданията на здравното ведомство.

Ето какво пише в отговор Деян Дойнов:

В своята дейност Кметът на Община — Сопот като орган на изпълнителната власт се ръководи от закона, актовете на Общинския съвет и решенията на населението - чл. 139, ал. 2 от КРБ и чл. 33, ал. 3 от ЗА. Той не е назначен от някого, а е избран пряко от народа в общината и отговаря включително за опазване на общественото здраве пред него.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително и в сферата на здравеопазването и защитата от бедствия — чл. 17, ал. 1, т. 4 и т. 11 от ЗМСМА.

Заповед № РД-09-90/15.03.2020 г. на Кмета на Община - Сопот е издадена при условията на чл. 73 от АПК в съответствие с приложимите правни норми, а именно: посочените по КРБ, ЗМСМА, ЗА, както и приложимите по ЗНА - чл. 46, ал. 2, ЗЗБ - чл. 19, ал. 1, т. 14, АПК - чл. 73.

Заповед № РД-09-90/15.03.2020 г. на Кмета на Община - Сопот е издадена и в съответствие с препоръките на националния оперативен щаб и Заповедите на M3, вкл. и негова Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г., както и Заповед Т-РД-16-76/17.03.2020 г. на МТ. 

С оглед Вашите координиращи правомощия на провеждане на държавна политика и задължения по съдействие на предприеманите мерки в конкретната извънредна епидемична обстановка, би следвало да посочите нарушеният закон от Заповед № РД-09-90/15.03.2020 г. на Кмета на Община - Сопот.

Именно в съответствие със Заповед № РД-09-90/15.03.2020 г. на Кмета на Община - Сопот са издадените два дена по-късно Заповед № РД- 01-131/17.03.2020 г. на M3 - ограничаваща събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места, както и Заповед Т- РД-16-76/17.03.2020 г. на МТ за ограничения в туризма. С тези министерски заповеди по обективни времеви причини не сте се запознали при съставяне на Вашето писмо № РД-37-93/17.03.2020 г.

Екипът на Община - Сопот разполага със съответния капацитет (т. 24 от Приложение № 4, глава втора, раздел VI от ЗМДТ) на изпреварваща информация относно развитието на редица процеси, вкл. и тези свързани с COVID-19. Задължението произтичащо от пряката демокрация ще бъде изпълнено от нас и няма да бъде позволено формално-догматично (фарисейско) отношение към здравето и живота на народа на Община - Сопот.

Уведомяваме Ви, че сме предприели адекватни мерки и по отношение на съществуващите на територията на общината масажни салони, услуги предоставяни от компаньони и компаньонки по т. 22, Приложение № 4, глава втора, раздел VI от ЗМДТ, козметични услуги и други подобни.

Като Ви уверяваме нашите най-добри намерения в борбата с вируса, нападнал вероломно целия демократичен свят, се надяваме нашето ползотворно сътрудничество да продължи в името на опазване на живота и здравето.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина