Гражданите на Сопот обсъдиха добре ли е разходван Бюжет 2018

Автор: Plovdiv Now 483
Гражданите на Сопот обсъдиха добре ли е разходван Бюжет 2018

Бюджет 2018 беше представен на обсъждане пред гражданите на Сопот. Кметът, администрацията и общинските съветници поканиха сопотненци в Радиновото училище, за да обсъдят Бюджет 2018 - приходи, разходи и перспективи за развитие. 

Събитието премина в условията на активен дебат, каквато е и неговата основна цел. "Сопотненци трябва да участват в управлението на своя град и настоящото ръководство се стреми към тяхната обществена ангажираност", смята кметът Деян Дойнов.

Бюджетът на община Сопот възлиза на 10 281 135 лева. Общото изпълнение на приходите е 83,89%. Данъчните приходи са с рекордното изпълнение при 104,7%. Неданъчните приходи са изпълнени на 93,59%. 

Николай Новаков, заместник-кмет на община Сопот отбеляза като прецедент събираемостта на местните данъци и такси. "За 2018 година събираемостта е достигнала непостижимите до сега 96%., като се има предвид, че заложения план за изпълнение не беше занижен. Бюджет 2018 в своята същност беше един революционен бюджет", каза г-н Новаков. В своята бюджетна политика община Сопот се ръководи от принципите на прецизност, баланс, прагматичност и пълна прозрачност. Николай Новаков определи бюджета като "научна разработка" и добър пример за страната. Като доказателство за това са разходите от едва 66 лева за командировъчни на кмета и общинската администрация и 118% изпълнение на приходната част от такса битови отпадъци. 

Предстои отчетът на бюджет за 2018 година да бъде разгледан в съответните комисии на местния парламент. До края на месеца ще бъде насрочено и заседание на общинския съвет, на което ще бъде внесен за гласуване.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина