Фискалният съвет на България с изнесено заседание в Сопот

Автор: Plovdiv Now 150
Фискалният съвет на България с изнесено заседание в Сопот

Община Сопот има удоволствието да е домакин на изнесено заседание на Фискалния съвет на Република България, което ще се проведе на 10 юни 2019 г., понеделник от 10.30 часа в зала „Хаджи Гьока Павлов" в града.

Изборът на град Сопот за първото изнесено заседание на Фискалния резерв не е случаен. Финансовото състояние на общината към месец ноември 2015 г. може да се опише като „колапс" и липса на каквато и да е система на управление. Какво означава модел на финансов реинженеринг, какви други финансови механизми бяха приложени в общината и как експертите от Фискалния съвет оценяват работата ще разберете по време на събитието.

Фискалният съвет е независим орган, който се занимава с наблюдение и анализ на бюджетната рамка с оглед поддържане на устойчиви публични финанси и повишаване качеството на официалните макроикономически и бюджетни прогнози чрез извършване на безпристрастна оценка, основана на обективни критерии, както и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за фискалното управление на страната.

Основната функция на Фискалният съвет е наблюдаването на спазването на числовите фискални правила, определени в Закона за публичните финанси и отнасящи се за Сектор „Държавно управление" и консолидираната фискална програма. Съветът изготвя становища относно пролетната и есенната макроикономически прогнози на министъра на финансите, основаната на тях средносрочна бюджетна прогноза и на законопроекта за държавния бюджет, както и по законопроектите за бюджета на държавното обществено осигуряване и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

В своята дейност Фискалният съвет се ръководи от принципите на независимост и публичност, обективност и прозрачност, равнопоставеност на всички негови членове.

Фискалният съвет се ръководи от проф. д-р Борис Грозданов в качеството му на председател. Членове на съвета са още доц. д-р Григорий Вазов, Дора Андреева, Любомир Дацов и Юнал Тасим.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина