Бюрото по труда в Сопот спира обслужването на безработни

Автор: Plovdiv Now 15250
Бюрото по труда в Сопот спира обслужването на безработни

Дирекция „Бюро по труда” Карлово – филиал Сопот за периода на извънредното положение се отменя обслужването на безработните лица по графика им за посещение.

Всички ще бъдат информирани по телефона за новите дати за посещение. За лицата, които не са предоставили телефон за връзка, бюрото пот труда ще търси възможности за уведомяването им, включително чрез поставяне на съобщение за новите дати за обслужване на информационното табло и интернет страницата на Община Сопот.

За деклариране промяна в обстоятелствата /постъпване на работа и други/, както и по други въпроси, хората могат да се свързват на телефон 03134-7661 – филиал Сопот.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина