Мъртво ли е езерото “Мъртвицата“ край Садово?

Автор: Валерия Василева 1472
Мъртво ли е езерото “Мъртвицата“ край Садово?

Природозащитната организация WWF и екип от специалисти от отдел "Гори" откриват уникална образователна беседка в защитената местност езеро „Мъртвицата“ на 21 февруари. Организация кани любителите на природата да се включат в събитието. "Мъртвицата" е край село Поповица, община Садово.  Сборното място е в 12.00 ч. в центъра на селото.

При земетресение на 18 април 1928 година земята се отваря и на мястото на поточето до селото се появява езеро. Нарича се Мъртвицата, защото се смята, че се е появило от нагъването на земята и водата в него е мъртва.

Природозащитниците ще разкажат и повече за изключително важните крайречни гори. Поради специфичното им разположение в граничните зони между водните и сухоземните екосистеми те са богати на биоразнообразие и приличат на екваториалните джунгли. Освен дом на стотици растителни и животински видове, крайречните гори са изключително важни за предпазването от наводнения и свлачища, като в същото време естествено пречистват водата в реката.

Местообитанията край реките обаче са крехки и уязвими екосистеми. Те са силно чувствителни към промените във водния режим, а също и към човешките въздействия. В резултат от различни намеси, някои видове вече не се срещат, а други са застрашени. Сред тях е и емблематичната за района бяла водна лилия. В миналото заливните гори са били широко разпространени в България. Днес те са запазени частично само по дунавските острови, реките Камчия, Ропотамо, Тунджа и островите на река Марица.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина