Екоинспекцията наложи 40 бона глоби през ноември, най-много са в Пловдив, Садово и Марица

Автор: Plovdiv Now 1617
Екоинспекцията наложи 40 бона глоби през ноември, най-много са в Пловдив, Садово и Марица

Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив са извършили през изминалия месец ноември 144 проверки на 135 обекта, като извънредните са почти два пъти повече от плановите, съответно 92 и 52 проверки. Дадени са 32 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

За установени административни нарушения на Закона за опазване на околната среда и секторните закони са съставени 14 акта и 6 наказателни постановления, а на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 20 200 лева. За наднормени замърсявания на въздуха на дружество е наложена и текуща санкция в размер от 13 430 лв/месец.

Общо събраните суми от глоби и санкции за изминалия месец са близо 40 000 лева, като 14 900 лева са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните субекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции са община Садово – 5501 лв., община Марица – 4 108 лв. и община Пловдив – 2 658 лева.

За периода са постъпили 41 сигнала на зелен телефон и 6 писмени жалби, които са обработени своевременно.

Не са констатирани нарушения на разпоредбите на Закона за лечебните лечения и Закона за защитените територии.

През ноември в екоинспекцията са приложени процедури за 172 инвестиционни предложeния, планове, програми и проекти, които се отнасят към бизнеса, местната власт и държавните горски стопанства, вкл. за кандидатстване по различни финансови механизми. Изготвени са 20 становища за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционни предложения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда. Издадени са 21 регистрационни документа по Закона за управление на отпадъците и 4 разрешителни за дейност с отпадъци.

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина