Стимулират работодатели в “Родопи“, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен да наемат безработни

Автор: Plovdiv Now 29036
Стимулират работодатели в “Родопи“, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен да наемат безработни

Дирекция “Бюро по труда Родопи”- Пловдив уведомява работодателите от общините Родопи, Стамболийски, Кричим, Перущица и Куклен, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5000,39 лв.;

- безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3827,00 лв.;

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4762,00 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2925,31 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 4290,00 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда Родопи” - Пловдив, както и на тел. 032/64-28-96, 032/64-40-02.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина