Спряха поредната кариера в Пловдивско, този път край Крумово

Автор: Plovdiv Now 5130
Спряха поредната кариера в Пловдивско, този път край Крумово

Автор: Соня Желязкова

Обществено недоволство и пропуснати срокове сложиха прът в колелото на поредната кариера, която трябваше да изникне в Пловдивско. Това става ясно от решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите, която прекрати предложение за добив на инертни материали от находище край Крумово, научи trafficnews.bg.

Припомняме, че в началото на юли дружеството „Еурострой” ЕООД заяви желанието си да експлоатира 100 дка от концесионна площ „Стоянчова чешма–2” за 35 години. За периода възложителят бе планирал без взривни или пробивни дейности да се добиват 35 000 м3 пясъци и чакъли годишно.

Според инвестиционното предложение границите на кариерата са заложени на достатъчно разстояние от близките населени места. Същите обаче попадаха в защитената зона на “Река Чая“. В реката щяха да се заустват филтрирани отпадни води при производствената дейност.

Предвид последното в кметство Крумово са постъпили възражения спрямо кариерата. Последвало писмо от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ към „Еурострой” ЕООД с искане да представи допълнителна информация относно инвестиционното предложение. Възложителят обаче пропуснал едномесечния срок и до изтичането му така и не приложил изисканата му документация.

Затова РИОСВ-Пловдив прекратила процедурата по преценяване необходимостта от Оценка за въздействие върху околната среда. С това се слага край и на производството за изграждане на кариера край Крумово.

Фирмата обаче има право да обжалва последното решение на екоинспекцията в 14-дневен срок. Дали ще пристъпи към тези действия все още не е известно.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини Trafficnews logo

Изпрати новина