Проект осигурява патронажна грижа за 95 възрастни и хора с увреждания в община “Родопи“

Автор: Plovdiv Now 230
Проект осигурява патронажна грижа за 95 възрастни и хора с увреждания в община “Родопи“

Реализирането на проекта „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, постави и началото на реалното предоставяне на здравно – социални услуги в домашна среда за 95 възрастни хора и лица с увреждания на територията на Община „Родопи”.

Назначените медицински сестри, рехабилитатори, домашни помощници и екип на Центъра за почасови здравно–социални услуги, преминаха специализирано обучение, съгласно утвърдена методика от Министерство на здравеопазването. Медицинските специалисти и експертите в областта на социални дейности ще получават и професионална подкрепа и супервизия, с което ще се подпомага работата им в услуга на възрастните хора и лицата с увреждания  в община „Родопи”.

Общинското ръководство е осигурило и необходимите медицински консумативи - апарати за измерване на кръвно налягане, за измерване нива на кръвна захар, превързочни материали, ЛПС и такива за осъществяване на рехабилитация в домашни условия.  Екипът по проекта ще оказва покрепа на хората в неравностойно положение от общината, които са останали сами и без подкрепа от близки; които са тежко болни, възрастни и в невъзможност да се грижат за себе си. Община „Родопи” подкрепя проекта и чрез Специализиран бус за хора с увреждания, притежаващ рампа за инвалидни колички.

 

 

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина