Приеха новата структура на община „Родопи” при изключителни мерки за сигурност

Автор: Plovdiv Now 1580
Приеха новата структура на община „Родопи” при изключителни мерки за сигурност

С 27 гласа „ЗА” общинският съвет на „Родопи” утвърди новата численост и структура на общината. Основната цел на предложената актуализация е да се подобри управлението и да се повиши ефективността на администрацията на Община „Родопи”  чрез преструктуриране на  звената съобразно тяхната компетентност. 

В подкрепа на предложената нова структура от кмета на общината Павел Михайлов се  обявиха всички присъстващи в залата. „ЗА” гласуваха общинските съветници от местна коалиция „БСП за България- АБВ”, ДПС, Земеделски съюз „Александър Стамболийски”, местна коалиция „Обединени земеделци” и съветниците от  ПП ГЕРБ.

„Смятам, че с подкрепата на новата структура общински съвет „Родопи” ще даде картбланш на новото ръководство и възможност да работи в услуга на гражданите. Така, както подкрепихме бюджета, така трябва да гласуваме и за новата структура. Надявам се, че вече ще имаме компетентна , дисциплинирана и работеща администрация”, изказа мнение съветникът от ГЕРБ Георги Кръстев.

„Гласуваме „ЗА” новата структура с надеждата, че работата в общинска администрация и по населените места  в община „Родопи” ще бъде подобрена и съобразена с желанията на кметовете”, подкрепи своя колега и съпартиец  Валентина Хаджиева.

Числеността на работещите в община „Родопи”  в голямата си част се запазва  и тя е 172 души. Държавната дейност са 74 бройки, като от тях държавни служители са 31 души. На дофинансиране от общинския бюджет са 98 служители. Кметът Павел Михайлов  ще работи с трима заместници, като все още ресор „Образование , социални дейности, култура, спорт и туризъм” е вакантен.

„Предлагам ви добра структура”, сподели  Павел Михайлов. „Нямам намерение да отнемам права на  никого. Комуникацията между мен, кметовете по населени места и общинските съветници е добра. Започнахме съвместната си работа с взаимно разбиране  и се надявам така да продължим до края на мандата”.

Общински съвет „Родопи” заседава в условия на извънредна ситуация. Заради усложнената обстановка сесията беше изнесена в голяма зала в село Марково, като се спазиха  всички изисквания, определени от Националния кризисен щаб. На входа на  всеки бяха раздадени маски и дезинфекционни материали,  а при  влизане се мереше телесната температура с дистанционен термометър. Беше спазена и дистанцията за повече от метър разстояние на хората един от друг.

 

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина