Летище Пловдив окончателно загуби пистата си, но може да спаси новата част

Автор: Благовест Андонов 3072
Летище Пловдив окончателно загуби пистата си, но може да спаси новата част

Държавното дружество „Летище Пловдив” ЕАД окончателно загуби перона от 62 дка след решение на Върховния касационен съд. Съдебната сага, която се върти от години в съдилищата, обаче не е приключила окончателно, тъй като спорът между държавата и частното дружество ще продължи за новопостроената част от перона за 47,4 дка през 2009 година.

В свое решение ВКС потвърди решенията на Окръжния и Апелативния съд в Пловдив, с което присъждат собствеността на старата писта на частното дружество „Летище Пловдив” АД.

Съдът е приел доводите, че построеният през 1982 г. перон от 61752 кв.м. и построените допълнително през 2009 г. при реконструкцията и разширението 47420 кв.м. съставляват единно съоръжение.  Поради това Апелативният съд присъди и новата част, построена от държавата на частното дружество.

Предходната инстанция обаче не е обсъдила експертното заключение, съобразно изискванията на закона дали  спрямо новопостроената има самостоятелен достъп на въздухоплавателни средства и на необходимата обслужваща техника за натоварване и разтоварване на пътници, поща или товари, зареждане с гориво, паркиране или техническо обслужване, без да се преминава през построения през 1982 г. перон.

Ако такъв достъп е възможен, обстоятелството, че двете части не са разграничени физически се явява ирелевантно, тъй като границите на вещните права следват от осъщественото придобивно основание, а не от това дали са материализирани на място. Така, ако в действителност към новата част от перона може да има отделен достъп, то решението на въззивния съд, че частното дружество  „Летище Пловдив“ АД е собственик на целия имот е необоснован и е направен при допуснато съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Така Апелативният съд в Пловдив трябва да проведе ново заседание в друг състав , на което да се изяснят всички тези обстоятелства и да се реши съдбата на новата част на перона.

В момента летището се стопанисва на 100 % от „Летище Пловдив” ЕАД, което е изцяло държавна собственост, а другата компания, която вече е частна, претендира за терените - „Летище Пловдив” АД, а в нея все още има малък държавен дял.

Съдебната сага между държавата и компанията е още от 2015 година. Тогава летището спира да плаща наема от 20 000 лева на месец за ползване на перона и другите сгради, собственост на дружеството.

С решението на ВКС, което окончателно присъжда старата писта на частника, той може да поиска сериозни суми за пропуснати ползи. Още по време на делата юристите на компанията са намекнали, че ще търсят от държавата пропуснати ползи за времето, в което тя е ползвала перона без наемни отношения. Друг любопитен факт е, че точно преди държавната и частната фирма да приключат договорните си отношения, вторите са поискали 140 000 лева месечен наем,вместо плащаните 20 000 лева. Стъпвайки на това, от компанията може да заведат дела за милиони срещу държавата.   Със сигурност пък тя ще обжалва, което означава още години съдебни дела.

Според развитието на делото и за новата част от перона, то може да се стигне до ситуация, при която държавата да няма достъп до пистата на летището. Всичко това ще спъне и сериозно намеренията на държавата за концесията. Самата тя продължава, но два пъти сроковете й бяха удължени заради липса на оферти.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина