Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи край Раковски

Автор: Plovdiv Now 883
Започват заседанията за собственост и ползване на земеделските земи край Раковски

Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив съобщава какъв е графикът за провеждане на заседанията на комисиите съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в за стопанската 2019/2020 година. в община Раковски.

"Масиви за ползване на земеделски земи се създават по споразумение между собствениците и/или ползвателите. Сключването на споразумението се ръководи от комисия за всяко землище на територията на общината, определена със заповед на директора на областната дирекция "Земеделие" в срок до 5 август на съответната година. В състава на комисията се включват: кметът на населеното място, съответно кметският наместник или оправомощени от тях длъжностни лица, представител на общинската служба по земеделие и представител на областната дирекция "Земеделие". При изготвянето на проекта на разпределение в работата на комисията участват и собствениците и/или ползвателите на земеделски имоти в съответното землище, заявили изричното си желание за участие в процедурата за създаване на масиви за ползване", гласи член 37в от Закона.

Ето разпределението на работата на комисиите за община Раковски:

Село Шишманци - 26 август 2019, 11,00 часа;

Село Болярино -  26 август 2019, 13,00 часа;

Село Момино село - 30 август 2019, 10,00 часа;

Град Раковски - 30 авгус 2019, 11,00 часа.

Членове на комисията са Мелиха Юмер, Светослав Белев, Иван Райков, Пенка Ангелиева.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина