Забраняват на земеделците в Раковски да внасят торове

Автор: Plovdiv Now 2685
Забраняват на земеделците в Раковски да внасят торове

Забранява се на земеделските производители на територията на община Раковски да внасят за нитратно уязвими зони, за периода 1 ноември - 20 февруари, азотосъдържащи торове, както и да внасят пресен оборски тор.

Мярката е регламентирана със заповед на Временно изпълняващия длъжността кмет на общината г-жа Татяна Бакова и е на база заповед от 2017 година на министъра на земеделието, храните и горите и на министъра на околната среда и водите, с която е утвърдена "Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони".

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина