{* *}

Център за интеграция на ромите отвори врати край Раковски

Автор: Plovdiv Now 216
Център за интеграция на ромите отвори врати край Раковски

Център за социално-икономическа интеграция на ромите отвори врати в Момино село, община Раковски. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма" Развитие на човешките ресурси" по приоритетни оси " Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" и е съфинасиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Наименование на процедурата е  "МИГ Раковски - МПО2/ИП1 - Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" .

Проектът  включва здравни, социални и образователни услуги, които са насочени изцяло към деца от маргинализираните общности – като ромите и техните семейства -  на територията на община Раковски. Общата стойност е коло 200 000 лв., а срокът за изпълнение е 14 месеца.

Пакетът от иновативни здравни, социални и образователни услуги обхваща изграждането на  два центъра, наречени „къщи“, в две от селата на територията на Община Раковски – село Болярино и село Момино село. „Къщите“ представляват помещения от общински сгради. В тях ще работят двама социално-здравни медиатори на 8-часов работен ден, двама домакини също на пълен работен ден, както и двама педагози на 4-часов работен ден. Всеки един от тях ще премине обучение, организирано от партньора на Община Раковски по този проект - Фондация „Национален Алианс за работа с доброволци“ от Пловдив. Основно дейността ще бъде насочена към хигиенни навици, здраве и образование на ромските деца и техните семейства.

Кметът на община Раковски Павел Гуджеров увери родителите, че тези центрове ще продължават да съществуват и след изтичане на проектния период, само ако те желаят и са доволни. Градоначалникът пожела на родителите и на служителите да превърнат тези центрове в истински домове.

На територията на Община Раковски функционират 5 основни училища, които обхващат ученици от всички населени места, като две от тях са средищни. За нуждите на проекта ще бъдат подготвени от партньора НАРД - 6 лица  „образователен медиатор“, назначени  на 8-часов работен ден. Те ще акцентират върху ролята и връзката  учител - родител - ученик в образователната среда и извън нея. Основните дейности на медиаторите ще бъдат следните: придружаване на децата от предучилищна възраст и учениците от  началните класове до учебните заведения, подпомагане както в учебния процес, така и в социално-здравно направление. Дейността на тези специалисти  ще продължава и сред ромските семейства под формата на домашни посещения.

В рамките на проекта ще се закупи специализирано обзавеждане и оборудване, което да осигури на целевата група безопасна и сигурна среда за изпълнението и провеждането на предлаганите услуги.

В края на проектния период ще бъде организирано събитие, целящо да обобщи дейността на проекта, ще бъдат показани постигнатите резултати и ще се акцентира върху бъдещото продължение на дейностите.

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина