Търсят медицинска сестра за училище край Раковски

Автор: Plovdiv Now 1572
Търсят медицинска сестра за училище край Раковски

Свободно работно място е обявено за медицинска сестра в село Чалъкови, община Раковски. Щатът е за Основно училище "Петър Берон", на 4-часов работен ден.

Изискванията към кандидатите са да имат завършено висше медицинско образование, да притежават компютърна грамотност, добри комуникативни умения, да не са осъждани, както и да не страдат от заболявания, противопоказни за заемането на длъжността. Професионалният опит ще се счита за предимство.

Необходимите документи за участие в подбора са заявление, автобиография, копие на диплома за завършено образование, копие на документ, удостоверяващ професионалния опит, декларация по образец.

Документи се подават в деловодството на Община Раковски до 03 септември 2020 година, включително. Конкурсът ще се проведе на два етапа - подбор по документи и събеседване с одобрените по документи кандидати. Датата на интервютата ще бъде допълнително съобщена.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина