Конкурс в Раковски подбира талантливи деца и младежи за отпускане на стипендии

Автор: Plovdiv Now 2459
Конкурс в Раковски подбира талантливи деца и младежи за отпускане на стипендии

Община Раковски обяви конкурс сред подрастващите с цел подбиране на най-талантливите и отпускане на стипендии.

Процедурата е съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца и младежи с изявени дарби.

Документи се подават в деловодството на общинската администрация в Раковски от 14 октомври 2019 г. до 15 януари 2020 г.

Комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Раковски ще разгледа постъпилите предложения.

Решенията на комисията по стипендиите ще бъдат публикувани в сайта на общината до 30-ти януари 2020 г.

Стипендии и финансово подпомагане на талантливи деца и младежи могат да се предоставят по искане на: детето /младежът/, родител /настойник/, попечител или лице, полагащо грижи за детето; директор на учебно заведения след решение на педагогическия съвет; читалищни настоятелства; училищни настоятелства; неправителствени организации, осъществяващи дейност в сферата на образованието, развитието и възпитанието на децата и младежите; спортни клубове; общински съвет.

Искането е по образец и задължително се мотивира. Може да се кандидатства за повече от една стипендия в повече от една от област. Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите се осъществява в сесии. За всяка сесия за кандидатстване се публикува съобщение в сайта на Община Раковски най-малко две седмици преди датата, от която започва приемането на документи.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина