Кариера за строителни материали ще има край Раковски, канят хората на обществено обсъждане

Автор: Plovdiv Now 2544
Кариера за строителни материали ще има край Раковски, канят хората на обществено обсъждане
Обществено обсъждане ще има на 28 декември от 11.00 часа в сградата на кметство в Момино село, както и от 14,30 часа в сградата на община Раковски. Заинтересованите физически и юридически лица от общината са поканени да присъстват. 
 
Ще се обсъжда Докладът за оценка на въздействието върху околната среда и приложенията към него за инвестиционно предложение:
„Изграждане на кариера за добив на строителни материали- пясък и баластра на площ от 228 дка“, в землище на с.Момино село, община Раковски. Възложител: „АДВАНС” ООД, гр. Пазарджик.
 
Докладът и всички приложения към него са на разположение на заинтересованите всеки работен ден в Община Раковски и в кметството на Момино село, както в Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пловдив.
 
Писмени становища могат да се предоставят в Община Раковски, с. Момино село, РИОСВ  - Пловдив или на самото обществено обсъждане. 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина