Избраха управител на болницата в Раковски след конкурса

Автор: Plovdiv Now 14610
Избраха управител на болницата в Раковски след конкурса

Избран е вече управител на болницата в Раковски след проведения конкурс. Начело на общинското лечебно заведение застава д-р Иван Йосифов Томбашки.

Припомняме, че надпреварата за възлагане на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Раковски” ЕООД ебеше обявена от Общината през месец май тази година. Заемането на позицията е за срок от 3 години. Лечебното заведение със 100 % общинско участие.

Кандидатите следваше да отговарят на следните изисквания едновременно: да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина; да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина