Информационен ден в Раковски за предприемачи в сферата на културата

Автор: Plovdiv Now 178
Информационен ден в Раковски за предприемачи в сферата на културата

На 13 юни от 10:30 часа в читалище „Св.Св.Кирил и Методий“ в Раковски ще се проведе информационен ден с потенциални бенефициенти относно възможностите за кандидатстване с проекти към програмите „Европа за гражданите“ и „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

Събитието се организира в партньорство между Областен информационен център „Европа директно“ - регионална структура на Представителството на Европейскат комисия за пловдивския регион, както и Община Раковски.  

Програма „Творческа Европа“ подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на програмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

Програма „Европа за гражданите“ 2014-2020 цели да насърчи европейските граждани да вземат активно участие в развитието на Европейския съюз. Чрез финансиране на проекти и дейности, програмата насърчава създаването на устойчиви мрежи за взаимодействие, популяризира общата история и споделените ценности на Европа, развива чувството за европейска идентичност и гражданско участие. По същество програма „Европа за гражданите“ представлява платформа за изслушване на дебатите, които протичат в гражданското общество по теми от дневния ред на Европейската комисия. Програмата финансира проектни предложения в две направления.

Заявки за участие се приемат на посочените контакти до 17.30 на 12.06.2019г.

4000 Пловдив, ул. ” Константин Фотинов” №15

тел./факс: 032/628 374

e-mail: [email protected]

сайт: http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/

Източник: r-news.bg

Новини

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Изпрати новина