Грабвайте боичките! Белозем обяви международния конкурс “Животът на един щъркел“

Автор: Plovdiv Now 15054
Грабвайте боичките! Белозем обяви международния конкурс “Животът на един щъркел“

Обявен е международният конкурс за детска рисунка "Животът на един щъркел" за 2020 година. Крайният срок за изпращане на творбите е 24 април 2020 г.

Организатори са ОУ „Гео Милев“ в село Белозем,  Детското онлайн списание „Щъркел“,  Община Раковски, Католическата църква „Свети Франциск от Асизи“ в европейското село на Белия щъркел в Белозем,  както и Федерацията на природозащитните сдружения  „Зелени Балкани“.

Целта на конкурса е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива, популяризира и подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.

Право на участие в конкурса имат деца и ученици от 5 до 18-годишна възраст от училища, извънучилищни звена, читалища, клубове, школи и др.

Рисунките трябва да бъдат по една за всеки автор, във формат 35/50 см. Няма ограничения в техниките на рисуване.

На гърба на всяка рисунка да има следната информация:

- Трите имена на детето/ученика;

- Възраст;

- Адрес, телефон на учебното заведение/школа, клуб или на ученика;

- Име на преподавателя;

- E-mail за кореспонденция.

Класирането ще се извърши в три възрастови групи. Първата обхваща деца от 5 до 9 години. Втората – от 10 до 14 години, а трета възрастова група е за тийнейджъри от 15 до 18 години.

Рисунките не подлежат на връщане според регламента. 

Три големи награди в трите възрастови групи и награди за второ и трето място в трите групи. Участие на победителите в специално събитие по време на Фестивала на Белия щъркел в село Белозем, който традиционно се провежда през м. май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници – публикация на изпратените творби в списание „Щъркел“ и представяне на авторите.

Специални награди, осигурени от ОУ „Гео Милев” с. Белозем, сп. „Щъркел“, Община Раковски, Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи”  и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани“.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено през м. май 2020 г. по време на фестивала на Белия щъркел в Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел“.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

- Апликационна форма (word) – попълнена в Times New Roman – 12. Апликационни форми, попълнени ръкописно, няма да бъдат зачитани: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2020/02/01-Апликационна-форма-Животът-на-един-щъркел.docx

- Декларация за съгласие на родителите (pdf.) – да се разпечата, подпише, сканира и изпрати обратно на посочения мейл адрес: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2020/02/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx

- Творбата на участника (в jpg.) – на мейл адреса на сп. „Щъркел“ -  [email protected].

- Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: с. Белозем, обл. Пловдив,  ул. „ Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”.

- 2 любими снимки на участника, необходими за представянето му в списание „Щъркел“ (jpg. или png.)

За контакт и повече информация:

Маргарита Друмева, тел.: 0877 85 77 33, e-mail: [email protected]

Диана Генова, тел.: 0894 67 48 06, e-mail: [email protected]

 

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина