Важно за пчеларите край Първомай! Предстои обработка с препарати срещу опасен вредител

Автор: Plovdiv Now 2546
Важно за пчеларите край Първомай! Предстои обработка с препарати срещу опасен вредител

На 20.06. 2022 година от 07:00 часа до 10:00 часа ТП ,,Държавно горско стопанство – гр.Първомай  ще  извърши третиране на тополови култури срещу тополов листояд.  Третирането ще се извърши  с препарат ,,Моспилан 20 СП”, който е с карантинен срок 20 дни.

Подлежащите на третиране терени са до река Мечка – 59 дка, на около 2 км. от населени места.

Препаратът ,,Моспилан 20 СП” е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита и в Регистъра на ветеринарномедицински препарати, като е  извършена селективност според вредителя на културата, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда.  

Подобни новини

Вашият коментар през Facebook

Новини

Изпрати новина